Trần, Quốc Duy, Công Tâm Huỳnh, Minh Hoàng Nguyễn, và Lê Thiện Vũ Huỳnh. “KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 243–249. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2079.