Dương , Nguyên Xuân Lâm, và Đỗ Lâm Điền Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 15–22. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2068.