Huỳnh , Thị Ngọc My, Châu Yến Nhi Nguyễn, Thị Thảo Vy Trần, Huệ Thư Trần, Ngọc Anh Thư Nguyễn, Việt Phương Nguyễn, và Kim Tha Lê. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 237–243. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2067.