Nguyễn, Phổ. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 120–127. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2036.