Châu, Tấn Đạt, và Thanh Vũ Lê. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 79–89. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1995.