Rchom, H’ An, Thị Diễm Trinh Lê, và Thiện Thuần Trần. “TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 73–79. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1988.