Đinh, Đức Thịnh, Văn Hai Nguyễn, Tiến Mỹ Đoàn, và Thu Hương Hồ. “KẾT QUẢ CỦA SỰ PHỐI HỢP ĐỒNG THỜI PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT VÀ NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT KÈM SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 98-105. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1930.