Nguyễn, Tuấn Cảnh, Hoàng Anh Trần, Đỗ Thanh Phong Trần, Trần Thanh Phong Cao, Văn Hoá Nguyễn, Tường Anh Nguyễn, và Văn Út Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ TRỰC TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 50–57. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1910.