Nguyễn, Thị Hoài Trang, Trọng Tuân Võ, Thanh Vũ Huỳnh, Thị Xuân Hà, Thị Phương Thảo Đặng, và Nhị Vân Châu. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ĐỘNG TÁC TAM GIÁC TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 53 (Tháng Mười-Một 11, 2022): 205–213. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/178.