Trần , Tố Nguyệt, và Viết An Trần. “Nghiên cứu Giá trị Và Khả năng dự báo biến cố Suy Tim của nồng độ NGAL Và NT-ProBNP huyết Thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 39-46. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/17.