Mai , Thành Nghiệm, Trung Kiên Nguyễn, và Văn Mỹ Trường Ông. “Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 34-39. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/16.