Lâm, Thị Hương Giang, Vân Anh Văng, Thị Thùy Hương Ngô, Lý Khả Kỳ Nguyễn, Thị Lan Linh Nguyễn, Thị Phượng Mai Trần, Phúc Đức Nguyễn, và Thành Trí Võ. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 202–209. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/146.