Lương, Thị Ngọc Ngà, và Hữu Dự Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 148–155. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1385.