Lương, Thị Lý, Thị Mỹ Linh Nguyễn, Kim Tấm Thị, Thị Khánh Linh Nguyễn, Phương Bảo Nguyễn, Thị Kim Ngân Lạc, và Văn Bá Huỳnh. “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 89–98. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1338.