Phạm, Thị Cẩm Tiên, Chiến Thị, Nhân Nghĩa Nguyễn, Hoàng Dũng Lâm, và Thị Nhã Trúc Phạm. “TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 121–128. Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/133.