Dương, Phúc Lam, Tấn Đạt Nguyễn, Chí Minh Trung Phạm, và Minh Bạch Lê. “NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 114–121. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/132.