Trần, Đoàn Hậu, Văn Trương Huỳnh, Quốc Tường Trần, Tuấn Anh Nguyễn, và Phạm Trung Hiếu Võ. “NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 175–181. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1277.