Đinh, Văn Thái, Long Hiển Hồ, Văn Lình Phạm, Hoàng Huấn Lâm, Hoàng Phi Lữ, và Quang Tùng Đặng. “ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 155–162. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1265.