Đồng, Minh Lý, và Văn Cương Đàm. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG LASER HOLMIUM: YAG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 77–85. Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/126.