Bùi Minh Thiện, và Dương Xuân Chữ. “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Sáu 29, 2023): 50–56. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1252.