Lê, Hồng Liêm, Thị Yến Duyên Trần, Thị Thùy Nguyên Phan, Thị Kim Phụng Hà, Thị Mỹ Dung Nguyễn, và Bá Phương Nguyễn. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 69–77. Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/125.