Lao , Keat, Thị Tài Nguyên Cao, và Duy Khánh Đặng. “NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Sáu 29, 2023): 36–42. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1234.