Lê, Nguyễn Trí Nhân, Duy Nhàn Võ, Trung Khả Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, và Hùng Lực Phạm. “TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO FINDRISC TRONG PHÁT HIỆN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 33-40. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/119.