Huỳnh, Nguyễn Phương Quang, và Nguyễn Phương Thảo Huỳnh. “RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 24-32. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/118.