Lý , Anh Huy, Minh Đức Dương, Ngọc Quế Trần, Thanh Giang Dáp, Ngọc Phương Oanh Bùi, Lê Huyền Trang Phạm, Minh Thái Lê, và Huỳnh Bảo Châu Lưu. “HÀNH VI TÌNH DỤC KHÔNG AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 7–14. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/116.