Dương, Thị Thanh Vân, Thị Như Hảo Trương, Hoàng Khánh Phạm, Xuân Quỳnh Trần, và Thị Thanh Trà Đỗ. “BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 1–7. Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/115.