Phạm, Lê Cẩm Tú, Võ Huy Bình Phan, và Thị Thảo Đỗ. “ Đánh Giá kết Quả điều trị áp Tơ tái phát bằng Laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 7-13. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/11.