Phạm, Lê Cẩm Tú, Võ Huy Bình Phan, và Thị Thảo Đỗ. “Đánh Giá kết Quả điều trị áp Tơ tái phát bằng Laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 7–13. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/11.