Phan Việt Hưng, Trần Đức Long, Võ Văn Thi, Trần Công Lý, Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, và Phan Thanh Hải. “TÌNH TRẠNG LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ CĂNG THẲNG CỦA SINH VIÊN Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG ĐỢT DỊCH COVID-19 LẦN 4”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 48 (Tháng Mười-Một 20, 2022): 41–48. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/103.