Đỗ , Thị Kim Phướng, Trung Kiên Nguyễn, và Thị Như Trúc Nguyễn. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và đánh Giá kết Quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 1-6. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/10.