Phan Đặng Trang Đài, Nguyễn Ngọc Rạng, Nguyễn Thị Thu Ba, và Trần Công Lý. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG VIÊM PHỔI Ở TRẺ MẮC SỞI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48, Tháng Mười-Một 2022, tr 26-33, doi:10.58490/ctump.2022i48.96.