Sôn, N. K., và T. B. N. Ngô. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 87-94, doi:10.58490/ctump.2023i58.727.