Nguyễn, M. T., V. T. Cao, D. K. Nguyễn, Q. B. Trương, V. H. Đỗ, T. L. Trần, và Q. T. Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 232-7, doi:10.58490/ctump.2023i58.716.