Huỳnh, T. B. L., T. T. Lê, T. N. Ánh Huỳnh, và T. T. T. Hồ. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 174-80, doi:10.58490/ctump.2023i58.708.