Hoàng, T. M. H., T. Đoan T. Nguyễn, và P. U. N. Nguyễn. “KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 167-73, doi:10.58490/ctump.2023i58.707.