Nguyễn, T. Đoan T., T. L. P. Phan, T. M. H. Hoàng, và H. H. Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 159-66, doi:10.58490/ctump.2023i58.706.