Nguyễn, T. X. T., T. P. T. Đặng, H. L. Lê, T. Q. Nguyễn, T. H. T. Đặng, và N. T. H. Lê. “KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 131-7, doi:10.58490/ctump.2023i58.702.