Huỳnh, M. Đạo, T. N. B. Nguyễn, T. T. L. Nguyễn, và T. Q. Trịnh. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 122-30, doi:10.58490/ctump.2023i58.701.