Ngô, T. N., T. T. Nguyễn, T. B. T. Lê, T. T. Nguyễn, và T. H. S. Hoàng. “KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 114-21, doi:10.58490/ctump.2023i58.700.