Trần, T. T. N., H. L. Lê, T. Q. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, và Q. H. Trần. “VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 103-1, doi:10.58490/ctump.2023i58.699.