Nguyễn, Phục Hưng, và c.s. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 95-102, doi:10.58490/ctump.2023i58.698.