Hoàng, N. N. L., T. T. N. Nguyễn, T. A. V. Nguyễn, Đăng T. Trần, và M. H. Trần. “THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 72-78, doi:10.58490/ctump.2023i58.696.