Lê, H. M. C., V. H. Mai, T. D. Nguyễn, và T. H. Trần. “YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 27-33, doi:10.58490/ctump.2023i58.690.