Nguyễn, T. H., V. H. V. Nguyễn, P. K. Nguyễn, N. S. Nguyễn, X. T. Cao, H. P. Trần, V. T. Bùi, M. H. Trần, P. T. Lê, và T. H. Trương. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 14-19, doi:10.58490/ctump.2023i58.687.