Hà, P. H., T. T. T. Phan, T. N. T. Nguyễn, T. H. V. Nguyễn, và K. C. Hồ. “HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 6-13, doi:10.58490/ctump.2023i58.686.