Nguyễn, T. B., T. H. T. Nguyễn, M. H. Lê, T. Đạt Nguyễn, và Q. S. Huỳnh. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 16-23, doi:10.58490/ctump.2023i62.680.