Đặng , V. T., và V. T. Đặng. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 1-5, doi:10.58490/ctump.2023i58.666.