Trần, Việt Hoàng, và c.s. “BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 177-82, doi:10.58490/ctump.2023i57.611.