Võ, Tường Kha. “TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 160-76, doi:10.58490/ctump.2023i57.610.