Lê, Thanh Tùng, và c.s. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 129-33, doi:10.58490/ctump.2023i57.605.