Nguyễn, Hữu Huy, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 115-21, doi:10.58490/ctump.2023i57.603.